Frézování

Frézování komínů se používá:

  • pro rozšíření komínového průduchu na větší průměr,
  • komínový průduch je zadehtovaný a nelze vyčistit,
  • chci použít průduch pro výkonnou ventilaci provozovny,
  • frézování komínů je rychlejší a levnější, než zbourání  a postavení nového komínového tělesa,
  • nevyžaduje složitou administrativu (stavební řízení).

Princip frézování

Princip frézování

Hydraulické čerpadlo roztáčí rotor frézy v komínovém průduchu do vysokých otáček. Na obvodu rotoru jsou upevněny řetízky z vysoce tvrzené oceli. Tyto řetízky odstředivou silou narážejí do komínového zdiva a drtí je postupně na jemný prach. Délkou řetízků se nastavuje výsledný průměr komínového průduchu. Tato metoda je velmi šetrná a je s úspěchem používána i na dožilém komínovém zdivu bez nebezpečí posunu jednotlivých cihel a podobně.

  • Frézovat lze všechny průřezy – kruh, čtverec i obdélník,
  • frézovat lze všechny běžně používané materiály kromě kovových (plechových) vložek, vložek z glazované keramiky a železobetonu (železobetonový věnec frézovat lze, je však nutno montážním otvorem po odfrézování betonu vyřezat armatury,
  • frézovat lze komíny rovné i uhýbané.

Odfrézovat lze u vestavěných a přistavěných komínových těles až 1/3 síly komínového zdiva – tedy např. u běžného komínového průduchu o průměru  15 cm a síle komínového zdiva 15 cm, lze odebrat až 5 cm komínového zdiva a tím zvětšit průměr na 25 cm, což postačí na vyvložkování komínovou vložkou o průměru až 230 mm. Bude-li komínový průduch použit k odtahu spalin, je nutno frézovaný komínový průduch vždy vyvložkovat.

Naše firma je připravena dodat ty nejvhodnější komínové vložky pro všechny typy spotřebičů, od spotřebičů na pevná paliva až po plynové kondenzační kotle.