Opravy komínů

Opravy nadstřešní části komínů

Na nadstřešní část komínu působí v plné síle povětrnostní vlivy. V důsledku těchto vlivů dochází k poškození komínů – opadání omítky, vymývání spár, zvětrávání a praskání cihel popřípadě komínové hlavy.

Naše firma Vám nabízí komplexní služby oprav komínů.

 

 

 

komín před opravou

komín před opravou

komín před opravou

komín před opravou

opravený komín

opravený komín